IV edycja programu „Grunt to wiedza” – bezpłatne badanie gleby!

Zapraszamy rolników do udziału w ogólnopolskim programie badawczym „Grunt to wiedza”  w ramach, którego można bezpłatnie przebadać swoją glebę na zawartość pierwiastków P, K Mg i S oraz współczynnik pH.

Najważniejsze informacje o programie:
1. Rejestracja do Programu na stronie internetowej nawozy.eu  w terminie od 1 do 10 grudnia 2016.
2. Do programu badawczego zakwalifikowanych zostanie 240 gospodarstw.
3. Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dlatego liczy się kolejność zgłoszeń!
4. Uwaga! W programie biorą udział gospodarstwa o powierzchni  powyżej 50 ha.
5. Z wybranymi uczestnikami skontaktują się przedstawiciele Grupy Azoty
6. Wyniki badania przekaże osobiście każdemu z uczestników oficjalny reprezentant Grupy Azoty.
Wejdź na www.nawozy.eu i zarejestruj swój udział!

 

Maszyny rolnicze KUHN oraz inne, Środki ochrony roślin, Nawozy, Materiał siewny