Szkolenie polowe z zakresu stosowania RSM®/RSM®S – Gorzesław 19.05.2017

 

W dniu 19 maja 2017 r. w Gorzesławiu firma Ambroży Sp. z o.o. zorganizowała szkolenie z zakresu stosowania RSM oraz RSMS. Przybyłych gości przywitał Prezes firmy Ambroży Sp. z o.o. Pan Krzysztof Ambroży. Spotkanie poprowadził Pan Tomasz Gajdowicz z Grupy Azoty. 
W części teoretycznej szkolenia omówił on uwarunkowania stosowania RSM: czym jest ten nawóz, jakie są jego rodzaje, przedstawił ich szczegółową charakterystykę, warunki przechowywania oraz poprawnej aplikacji, tak by uniknąć uszkodzenia roślin oraz utraty nawozu. 
W części praktycznej nasz prelegent zaprezentował różnicę pomiędzy stosowaniem dysz wielootworowych, rozpylaczy wachlarzowych FD firmy Lechler GmbH oraz węży rozlewowych.
Szkolenie zakończyło się poczęstunkiem w formie grilla oraz wymianą doświadczeń, co było bardzo pozytywnym akcentem tego spotkania.
Uczestnicy otrzymali oczywiście upominki od Grupy Azoty i firmy Ambroży Sp. z o.o.
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i zapraszmy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

 

 

Prezes firmy Ambroży, Krzysztof Ambroży wita uczestników szkolenia

Prezes firmy Ambroży, Krzysztof Ambroży z Tomaszem Gajdowiczem, prelegentem z Grupy Azoty

Część teoretyczna szkolenia

Część teoretyczna szkolenia

Uczestnicy szkolenia

Słuchacze w trakcie szkolenia RSM

Część praktyczna szkolenia – pokaz dysz i węży rozlewowych

Poczęstnek i rozmowy w kuluarach

Maszyny rolnicze KUHN oraz inne, Środki ochrony roślin, Nawozy, Materiał siewny